Denní zamyšlení s Písmem

6. 2. 2010

6. 2. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Jdi, tvá víra tě zachránila.“


Přišli do Jericha. A když vycházel s učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timaiův, Bartimaios, slepý žebrák. 47Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ 48Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ 49Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ I zavolali toho slepého a řekli mu: „Vzchop se, vstaň, volá tě!“ 50Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. 51Ježíš mu řekl: „Co chceš, abych pro tebe učinil?“ Slepý odpověděl: „Pane, ať vidím!“ 52Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila.“ Hned prohlédl a šel tou cestou za ním.

/Mk 10,46-52/

Bartimaios se nezabydlel ve své slepotě. Jakmile se setkal s Ježíšem, neváhal,..vyskočil a přišel k Ježíšovi...

ZDROJ: jump.cho.cz

Zobrazeno 1139×

Komentáře

Zamdotex

kéž by i mé uši tohle jednou zaslechly.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka