Denní zamyšlení s Písmem

22.3.2010

22. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Radujte se z Hospodina a jásejte, spravedliví, plesejte všichni, kdo máte přímé srdce!


Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. 9Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu: toho zdobí ohlávka a uzda na zkrocení, jinak ho u sebe neudržíš. 10Mnoho bolestí postihne svévolníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. 11Radujte se z Hospodina a jásejte, spravedliví, plesejte všichni, kdo máte přímé srdce!

/Ž 32,8-11/

1 Davidův. 2Uvadají rychle jako tráva, jak zelené býlí zvadnou. 3Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. 4Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše , oč požádá tvé srdce. 5Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. 6Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo. 7Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle. 8Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého, 9neboť zlovolníci budou vymýceni, ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi.

/Ž 37,1-9/

Svěř pánu svoje otazníky a hledání. Ptej se na jeho řešení, jeho cestu.

ZDROJ: jump.cho.cz

Zobrazeno 1176×

Komentáře

Zamdotex

ííííhaháá

petka84

Tak to je přesně to, co jsem dnes potřebovala slyšet:o) Chvála Pánu!!!!

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka