Denní zamyšlení s Písmem

26.3.2010

26. 3. 2010 6:57
Rubrika: O Slově na den

On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle


Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal
svědectví svým dobrým vyznáním před Pontiem Pilátem, abys bez poskvrny
a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Jeho příchod
zjeví v určený čas požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů. On jediný
je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže
uvidět. Jemu patří čest a věčná moc.

 

/1Tim 6,13-16/


Pán přichází vstříc každému z vás. Klepe na dveře vaší svobody a prosí, abyste ho
přijali jako přítele. Chce vás učinit šťastnými, naplnit vás lidskostí a důstojností.
Křesťanská víra znamená setkání s Kristem, živou Osobou, která dává životu nový
rozměr, a tím rozhodující směr. A když se srdce mladého člověka otevře Božím
plánům, není už nikterak namáhavé rozpoznat a následovat jeho hlas. Pán skutečně
každého volá jménem a každému chce svěřit zvláštní poslání v církvi a ve společ-
nosti. Milí mladí přátelé, buďte si vědomi, že křest z vás udělal Boží děti a údy
jeho těla, to jest církve. Ježíš vás neustále zve, abyste byli jeho učedníky a svědky.

(Benedikt XVI., Stará Boleslav 28.9.2009)


Zamyšlení
: Bůh mi dává poslání. V každodenním životě je někdy velmi těžké ho
najít a naplnit. Objevuje se netrpělivost, nedůvěra... Vytrvat ve svém poslání
(nebo v jeho hledání) mohu pouze s pohledem upřeným na Krista, protože On
ukazuje lásku schopnou oběti. Vytrvalost je láska osvědčená ve zkouškách.
Úkol: Pros dnes o vytrvalost v dobrém. Projdi si křížovou cestu osobně nebo
ve společenství a soustřeď se na Ježíšovu vytrvalost.

Zobrazeno 1005×

Komentáře

akrimka

je to dobré zamyšlení

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka