Denní zamyšlení s Písmem

18. 4. 2010

18. 4. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.


1Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! 2Ať vyzná Izrael: Jeho milosrdenství je věčné! 3Ať vyzná Áronův dům: Jeho milosrdenství je věčné! 4Ať vyznají ti, kteří se bojí Hospodina: Jeho milosrdenství je věčné! 5V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mi odpověděl, daroval mi volnost. 6Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk? 7Hospodin je při mně, mezi mými pomocníky, spatřím pád těch, kdo mě nenávidí.8Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka. 9Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v knížata. 10Všechny pronárody mě obklíčily; odrazil jsem je v Hospodinově jménu. 11Oblehly mě, ano, obklíčily; odrazil jsem je v Hospodinově jménu. 12Oblehly mě jako vosy; zhasly jak planoucí trní, odrazil jsem je v Hospodinově jménu. 13Udeřil jsi na mě tvrdě, abych padl. Hospodin je moje pomoc, 14Hospodin je síla má i moje píseň; stal se mou spásou. 15Ze stanů spravedlivých zní plesání nad spásou. Hospodinova pravice koná mocné činy! 16Hospodinova pravice se vyvýšila, Hospodinova pravice koná mocné činy! 17Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech. 18Hospodin mě přísně trestal, ale nevydal mě smrti. 19Brány spravedlnosti mi otevřete, vejdu jimi vzdávat chválu Hospodinu. 20Toto je Hospodinova brána, skrze ni vcházejí spravedliví. 21Tobě vzdávám chválu, žes mi odpověděl; stal ses mou spásou. 22Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. 23Stalo se tak skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky. 24Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. 25Prosím, Hospodine, pomoz! Prosím, Hospodine, dopřej zdaru! 26Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu. 27Hospodin je Bůh, dává nám světlo. Slavte svátek ratolestí, k rohům oltáře se ubírejte . 28Ty jsi můj Bůh, tobě vzdávám chválu, vyvyšuji tě, můj Bože. 29Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné!

/Ž 118/

Přemýšlej sám.

ZDROJ: jump.cho.cz


Zobrazeno 997×

Komentáře

Eva Slováčková

velká pravda!... Bůh nikdy nezdradí, člověk ano...

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka