Denní zamyšlení s Písmem

21. 4. 2010

21. 4. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zachránils mě ze záhuby a vytrhls mě ze zlého času.


1Velebit tě budu, Hospodine, Králi, chválit tebe, Boha, svého Spasitele, velebit budu tvé jméno. 2Stal ses mi ochráncem a pomocníkem, mé tělo jsi vysvobodil ze záhuby a z osidel jazyka utrhačného, od rtů páchajících lež; proti těm, kteří povstali, stal ses mi pomocníkem. Vysvobodil jsi mne 3podle množství slitování a pro své jméno ze zubů těch, kdo byli hotovi zadávit, z ruky těch, kdo mi ukládali o život, z četných úzkostí, které jsem měl, 4od upálení na hranici, zprostřed ohně, který jsem nezapálil, 5z hlubiny útrob podsvětí, od jazyka nečistého a slova lživého. 6Králi, je to pomluva nespravedlivého jazyka. Má duše se přiblížila až k smrti a můj život byl blízko podsvětí tam dole. 7Obklíčili mě ze všech stran a nebylo nikoho , kdo by mi pomohl. Ohlížel jsem se po pomoci u lidí, ale nikdo tam nebyl. 8Rozpomněl jsem se na tvé milosrdenství, Hospodine, a na tvé dílo, které je od věků. Ty přece vytrhuješ ty, kteří tě očekávají, a zachraňuješ je z ruky nepřátel. 9Ze země jsem vyslal svou prosbu, modlil jsem se, abych ušel smrti. 10Vzýval jsem Hospodina, Otce mého Pána, aby mě neopouštěl ve dnech úzkosti, za vlády zpupných, kdy není pomoci. Chválit budu tvé jméno ustavičně a zpěvem tě velebit. 11Má prosba byla vyslyšena; zachránils mě ze záhuby a vytrhls mě ze zlého času. 12Proto tě budu velebit a chválit, dobrořečit jménu Hospodinovu.

/Sir 51,1-12/

Přemýšlej sám.

ZDROJ: jump.cho.cz

Zobrazeno 1318×

Komentáře

Zamdotex

"Chválit budu tvé jméno ustavičně a zpěvem tě velebit."<br />
Ty jsi ten, který mě zbavil okovů.<br />
Ty jsi ten, který mi dal křídla, které mají schopnost létat a přibližovat se k Tobě až na dosah ruky.<br />
Ty jsi ten, který mi dává mízu, díky které mohu růst, růst ve víře.<br />
Ty jsi jediný Bůh, první a poslední!

barbucha

Proto tě budu velebit a chválit...

Zobrazit 4 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka