Denní zamyšlení s Písmem

26. 4. 2010

26. 4. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli


1Když Petr a Jan ještě mluvili k lidu, přišli na ně kněží s velitelem chrámové stráže a saduceji, 2rozhořčeni, že učí lid a hlásají, že v Ježíši je vzkříšení z mrtvých. 3Násilím se jich chopili a vsadili je na noc do vězení, neboť už byl večer. 4Ale mnozí z těch, kteří slyšeli Boží slovo, uvěřili, takže jich bylo již na pět tisíc. 5Druhý den se shromáždili jeruzalémští představitelé židů, starší a znalci zákona, 6velekněz Annáš, Kaifáš, Jan a Alexandr a ostatní z velekněžského rodu, 7dali předvést Petra a Jana a začali je vyslýchat: „Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili?“ 8Tu Petr, naplněn Duchem svatým, k nim promluvil: „Vůdcové lidu a starší, 9když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte se, kdo ho uzdravil, 10vězte vy všichni i celý izraelský národ: Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv. 11Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. 12V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“

/Sk 4,1-12/

Svědectví Petra před veleradou. Poměrně důležitá zmínka – Petr nemluvil jen proto, že se mu to zrovna zdálo jako dobrý nápad. Byl naplněn Duchem svatým, v jeho síle vydal svědectví.

ZDROJ: jump.cho.cz

Zobrazeno 1158×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka