Denní zamyšlení s Písmem

27. 04. 2010

27. 4. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše


23Když byli Petr a Jan propuštěni, vrátili se mezi své a oznámili, co jim řekli velekněží a starší. 24Když to bratří uslyšeli, pozdvihli jednomyslně hlas k Bohu a řekli: „Pane, který jsi učinil nebe i zemi i moře a všecko, co je v nich, 25ty jsi skrze Ducha svatého ústy našeho otce Davida, svého služebníka, řekl: ‚Proč zuří pohané hněvem a národy osnují marná spiknutí? 26Povstávají králové země a vladaři se srocují proti Hospodinu a jeho Mesiáši.‘ 27Opravdu se srotili v tomto městě Herodes a Pontius Pilát spolu s pohany i s národem izraelským proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi posvětil, 28a vykonali, co tvá ruka a tvá vůle předem určila. 29Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo; 30a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše.“ 31Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží.

/Sk 4,23-31/

Pros Ducha Božího, aby se Tě dotkl, zapálil Tvé srdce a ukázal Ti, kde a jak být jeho svědkem.

ZDROJ: jump.cho.cz

Zobrazeno 2655×

Komentáře

Lenča

Už ten druhý příspevěk chápu víc než ten první a souhlasím.Ďáblík je fafinovaný rebel !<br />
hluboce se omlouvám, nebylo to myšleno zle, akorát jsme se nepochopili :-)!!!

svíce

Teď jsem pochopil,proč máš v profilu povahu-cholerik.

Zobrazit 7 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka