Denní zamyšlení s Písmem

14. 7. 2010

14. 7. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vy jste mě však zase opustili a sloužíte jiným bohům, proto vás už nevysvobodím.


6Izraelci se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Sloužili baalům a aštoretám i bohům aramejským a bohům sidónským, též bohům moábským a bohům Amónovců i bohům Pelištejců. Hospodina opustili a nesloužili mu. 7Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal jej napospas Pelištejcům a Amónovcům . 8Ti potírali a týrali Izraelce od toho roku po osmnáct let, i všechny Izraelce za Jordánem v zemi emorejské v Gileádu. 9Amónovci přešli Jordán, aby bojovali také proti Judovi a Benjamínovi i proti domu Efrajimovu. Na Izraele dolehlo veliké soužení. 10I úpěli Izraelci k Hospodinu: „Zhřešili jsme proti tobě, opustili jsme svého Boha a sloužili baalům.“ 11Hospodin řekl Izraelcům: „Což jsem vás nevysvobodil od Egypťanů, Emorejců, Amónovců a Pelištejců? 12Také Sidónci, Amálek a Maónci vás utlačovali, ale úpěli jste ke mně a já jsem vás vysvobozoval z jejich rukou. 13Vy jste mě však zase opustili a sloužíte jiným bohům, proto vás už nevysvobodím. 14Jděte si úpět k bohům, které jste si vybrali, ať vás v čas vašeho soužení vysvobodí!“ 15Izraelci Hospodinu odpověděli: „Zhřešili jsme. Nalož s námi, jak sám uznáš za vhodné, jenom nás ještě tentokrát vyprosti!“ 16Odstranili ze svého středu cizí bohy a sloužili Hospodinu. I ustrnul se nad bídou Izraele.

/Sdc 10,6-16/

Nejsme jiní, než byli Izraelci. Znova a znova sloužíme jiným bohům. A Hospodin nás nijak netrestá. Jen nás ponechá tomu, co jsme si sami vybrali. A přitom nás nepřestává vyhlížet a očekávat, kdy se k němu znova navrátíme. Zkus si pravdivě před Pánem pojmenovat, podle čeho se rozhoduješ, čí hlas má ve Tvém životě jakou váhu. Kde je uprostřed toho všeho hlas Hospodinův?

zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 962×

Komentáře

akrimka

děkuji Pane za toto slovo: KDY je to hlas Hospodinův a kdy jsou to cizí bohové, pro mne je to těžké někdy rozhodnout. <br />
<br />
Pravdou je, že cizí bohoé jsou vždy peníze nebo nějaký člověk, který se pro nás může stát idolem, třeba i náš nejbližší člověk, manžel, nebo děti aj.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka