Denní zamyšlení s Písmem

2.7.2010

2. 7. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě.


1My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. 2Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.3Vždyť Kristus neměl zalíbení sám v sobě, nýbrž podle slov Písma: ‚Urážky těch, kdo tě tupí, padly na mne.‘ 4Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději. 5Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše, 6a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. 7Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. 8Chci říci: Kristus se stal služebníkem židů, aby ukázal Boží věrnost a potvrdil sliby dané otcům 9a pohanské národy aby slavily Boha za jeho slitování, jak je psáno: ‚Proto vzdám tobě chválu mezi národy a jménu tvému žalmy zpívati budu.‘ 10A dále je řečeno: ‚Radujte se, pohané, spolu s jeho lidem.‘ 11A opět: ‚Chvalte Hospodina, všichni národové, a vzdej mu chválu, lid všech zemí.‘ 12A Izaiáš k tomu říká: ‚Přijde potomek Isajův, povstane, aby vládl národům, v něj budou pohané doufat.‘ 13Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.

 

/Ř 15,1-13/

Zůstaň u pro Tebe důležitého verše. Svěř dnešní den Duchu Božímu, ať Ti ukáže někoho vedle Tebe, koho sis možná vůbec nevšiml a kdo je třeba teď nějak slabý. Promluv s někým, kdo je Ti lhostejný nebo koho „fakt nemusíš“. Ale hlavně zkus nejednat z vlastních sil. Spolehni se na Někoho silnějšího.

zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 1138×

Komentáře

janek2

13Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.

Zamdotex

AMEN AMEN AMEN!!!

akrimka

je vždy dobré se zachovat jako křesťan, pokud k tomu mám příležitost a Bůh mi k tomu dává příležitost, abych se nevyvyšoval, jen v situacích když je někdo v mocenském postavení nad námi to nejde, ale i tak můžeme projevit v této situaci svou morální sílu

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka