Denní zamyšlení s Písmem

20. 7. 2010

20. 7. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Po Bohu žízním, po živém Bohu.


1Pro předního zpěváka. Poučující, pro Kórachovce. 2Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! 3Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří? 4Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když se mne každý den ptají: „Kde je tvůj Bůh?“ 5Vzpomínám na to a duši vylévám v sobě, jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu, jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, když slavil svátek. 6Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse. 7Můj Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí, proto mé vzpomínky za tebou spějí z krajiny jordánské, z chermónských končin , od hory Miseáru. 8Propastná tůně na tůni volá v hukotu peřejí tvých, všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přese mne valí. 9Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou! Modlím se k Bohu života mého, 10promlouvám k Bohu, své skále: „Proč na mě zapomínáš, proč musím chodit zármutkem sklíčen v sevření nepřítele?“ 11Smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, kteří mě tupí, když se mě každý den ptají: „Kde je tvůj Bůh?“ 12Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu , své spáse. On je můj Bůh.

/Ž 42/

Modli se skrze dnešní žalm, zůstaň u verše, který je pro Tebe důležitý. Modli se třeba jen prostým opakováním tohoto verše. Stůj před Pánem takový/á, jaký/á jsi.

zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 1079×

Komentáře

růžetrnitá

Po Bohu žízním, po Bohu živém, po Bohu žízní duše má....

barbucha

Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou...

MarunKa1

Přijď P.Ježíši. A pročisti naše touhy, aby jsme Tě milovali láskou nezištnou, která nečeká na odměnu, ale na Tebe. Ty (ať) jsi Láskou našeho srdce navždy. Ať Tě chválí celá země a nebe.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka