Denní zamyšlení s Písmem

6. 7. 2010

6. 7. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nedám průchod svému planoucímu hněvu, nezničím Efrajima, protože jsem Bůh,


1Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho, zavolal jsem svého syna z Egypta. 2 Proroci je volali, oni se však od nich odvraceli, obětovali baalům, pálili kadidlo tesaným modlám. 3Ačkoli jsem sám naučil Efrajima chodit, on na své rámě bral modly . Nepoznali, že já jsem je uzdravoval. – 4Provázky lidskými jsem je táhl, provazy milování, byl jsem jako ti, kdo jim nadlehčují jho, když jsem se k němu nakláněl a krmil jej . 5Nevrátí se do egyptské země, ale jeho králem bude Ašúr, neboť odmítli vrátit se ke mně . 6V jeho městech bude řádit meč, skoncuje s jeho mluvky, pro jejich záměry je pozře. 7Můj lid se zdráhá vrátit se ke mně; když ho volají k Nejvyššímu, nikdo se nepozvedne. 8Což bych se tě, Efrajime, mohl vzdát, mohl bych tě, Izraeli, jen tak vydat? Cožpak bych tě mohl vydat jako Admu, naložit s tebou jako se Sebójímem? Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo, jsem pohnut hlubokou lítostí. 9Nedám průchod svému planoucímu hněvu, nezničím Efrajima, protože jsem Bůh, a ne člověk, jsem Svatý uprostřed tebe; nepřijdu s hněvivostí. 10Budou následovat Hospodina, až zařve jako lev. Až vydá řev, přiběhnou s třesením synové od moře, 11přilétnou s třesením z Egypta jako ptáče, z asyrské země jako holubice. A já je usadím v jejich domech, je výrok Hospodinův.

/Oz 11/

Slova proroka Ozeáše jsou krásným vyznáním Boží lásky ke svému lidu a z toho plynoucího zármutku, když si Izrael kráčí po svých cestách a odmítá Hospodina. Zůstaň s textem a nechej se oslovit. I pro Tebe tu je připraveno jeho slovo.

zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 969×

Komentáře

KajaMacek

Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo...

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka