Denní zamyšlení s Písmem

12. 8. 2010

12. 8. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší?


21Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“ 22Ježíš mu odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát.“23„S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. 24Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. 25Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. 26Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: ‚Měj se mnou strpení, a všecko ti vrátím!‘ 27Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. 28Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen sto denárů; chytil ho za krk a křičel: ‚Zaplať mi, co jsi dlužen!‘ 29Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: ‚Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!‘ 30On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. 31Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili; šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. 32Tu ho pán zavolal a řekl mu: ‚Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil; 33neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou?‘ 34A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. – 35Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru.“

/Mt 18,21-35/

Odpuštění druhému není žádná naše zásluha, hrdinský čin hodný titulku v novinách, skutek, za který bychom si mohli zasloužit nebe. Ne. Odpuštění je dar Boží. Teprve potom se můžeme my lidé k tomuto daru připojovat svým odpuštěním druhým, přiznávat se k tomuto daru svým milosrdenstvím k druhým. A na základě dnešního textu můžeme říct, že naše odpuštění je nutnost, bez níž nespatříme Boha.

zdroj: jump.cho.cz

 

 

Zobrazeno 896×

Komentáře

veravera

Je to pravda, ale někdy je to velmi velmi těžké.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka