Denní zamyšlení s Písmem

16. 8. 2010

16. 8. 2010 0:41
Rubrika: O Slově na den

Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život.


15Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; 16když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. 17Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim, 18oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete. Nebudete dlouho živi v zemi, kam přecházíš přes Jordán, abys ji obsadil. 19Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo 20a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život a délka tvých dnů, abys mohl sídlit v zemi, o které přísahal Hospodin tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá.

/Dt 30,15-20/

Svatost znamená volit život. Mezi všemi cestami, které se dnes člověku nabízí, jít tou, která vede ke skutečnému životu.

zdroj: jump.cho.cz

 

 

Zobrazeno 839×

Komentáře

Celka

Milé sestry a bratři, jsou dvě věci, které láska nečiní - nesoudí a netrestá! "Nesuďte a nebudete souzeni". Nesmíme soudit motivy lidí, protože nevidíme do jejich srdce, nemůžeme vidět, proč ta osoba činí to, co činí. Nesuďme úsudky jiných křesťaňů. Bůh je Soudcem. My jen pokorně prosme Boha o smilování!<br />
Amen

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka