Denní zamyšlení s Písmem

6. 8. 2010

6. 8. 2010 7:07
Rubrika: O Slově na den

Kéž bys dal svému služebníku srdce vnímavé.


 • 5V Gibeónu se Šalomounovi ukázal v noci ve snu Hospodin. Bůh řekl: „Žádej, co ti mám dát.“ 6Šalomoun odvětil: „Ty jsi prokazoval velké milosrdenství svému služebníku, mému otci Davidovi, a on před tebou chodil věrně, spravedlivě a se srdcem upřímným vůči tobě. Toto velké milosrdenství jsi mu zachoval a dal jsi mu syna, který sedí na jeho trůnu, jak je tomu dnes. 7Hospodine, můj Bože, ty jsi nyní po mém otci Davidovi ustanovil za krále svého služebníka, ale já jsem příliš mladý, neumím vycházet a vcházet. 8A tvůj služebník je uprostřed tvého lidu, který jsi vyvolil, lidu tak početného, že nemůže být pro množství počítán ani sečten. 9Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout ?“
 • /1Král 3,5-9/

  Šalamoun prosí Hospodina o moudrost. Ví, že ji potřebuje, aby mohl spravedlivě vládnout, ale sám si ji nedá. A tak v základě Šalamounovy spravedlivé vlády je dar moudrosti od Hospodina. Opět je to Bůh, který uschopňuje.

  zdroj: jump.cho.cz

   

   

   

   

  Zobrazeno 955×

  Komentáře

  Lussy

  ,,...a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem." Kéž bychom to dokázali!!!

  floweret

  přesně to chci...

  Zobrazit 2 komentáře »

  Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

  Nejnovější

  Archiv

  Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka