Denní zamyšlení s Písmem

28. 9. 2010

28. 9. 2010 9:14
Rubrika: O Slově na den

Ke komu připodobníte Boha? Jakou podobu mu přisoudíte?


18Ke komu připodobníte Boha? Jakou podobu mu přisoudíte? 19Řemeslník odleje modlu a zlatotepec ji potáhne zlatem, stříbrné řetízky přidělá zlatník. 20Chudák, který na takovou oběť nemá, vybere dřevo, které netrouchniví, a vyhledá zručného řemeslníka, aby mu zhotovil modlu, jež by se neviklala. 21Což o tom nevíte? Což jste neslyšeli? Neoznámili vám to na počátku? Což nechápete, kdo položil základy zemi? 22Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání. 23Ten hodnostáře za nic nemá a jako s nicotou nakládá se soudci země. 24Sotva byli zasazeni, sotva byli zaseti, sotva jejich odnož kořeny do země zapustila, zaduje na ně a oni schnou a vichr je odnáší jako slámu.

/Iz 40,18-24/

4Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, 5aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny. 6Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. 7A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic. 8Dříve jste však neznali Boha a byli jste otroky bohů, kteří ve skutečnosti bohy nejsou. 9Nyní jste však Boha poznali; lépe řečeno: byli jste od Boha poznáni. Jak to, že se zase navracíte k těm bezmocným a ubohým mocnostem a chcete se jim dát znovu do otroctví?

/Gal 4,4-9/

Zobrazeno 979×

Komentáře

Karel-čtvrtý

Nějak nerozumím tomu, co chtěl autor říci spojením textu Iz 40,18-24 a Gal 4,4-9.

Stále samozřejmě platí -
Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit.

Ježíš je sice Bůh v lidském těle, ale nepřišel se nám ukázat, co se týče těla, ale co se týče charakteru.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka