Denní zamyšlení s Písmem

29. 9. 2010

29. 9. 2010 0:18
Rubrika: O Slově na den

Komu mě připodobníte, a s kým mě srovnáte, komu mě přirovnáte, abychom si byli podobni?


1Bél klesl, Nébo se zhroutil, jejich modlářské stvůry byly naloženy na zvěř a na dobytek, ten náklad, který jste nosili, to břímě k zemdlení. 2 Zvířata se zhroutila, klesla spolu, břímě nebyla s to zachránit; oni musí do zajetí. 3„Slyšte mě, dome Jákobův, všichni, kdo jste zůstali domu Izraelovu, vy, kteří jste chováni již od života matky , od matčina lůna na rukou nošeni: 4Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním.“ 5„Komu mě připodobníte, a s kým mě srovnáte, komu mě přirovnáte, abychom si byli podobni? 6Z měšce sypou zlato a na váze odvažují stříbro, najmou si zlatníka, aby jim udělal boha a pak se hrbí a klanějí. 7Nosí ho na rameni, přenášejí ho, postaví jej na podstavec, a on stojí, ze svého místa se nehne. Úpějí k němu, ale on se jim neozve, z jejich soužení je nezachrání. 8Připomeňte si to, vzmužte se, vezměte si to k srdci, nevěrníci. 9Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já. 10Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane , od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí, a co se mi líbí, uskutečním. 11Od východu povolávám dravce, ze vzdálené země muže své volby. Jak jsem slíbil, tak to uskutečním, jak jsem si předsevzal, tak to splním. 12Naslouchejte mi, vy zarputilci, vzdálení od spravedlnosti: 13Přiblížil jsem svoji spravedlnost, daleko není, nebude prodlévat má spása. Obdařím Sijón spásou, oslavím se v Izraeli.“

/Iz 46,1-13/

Všechny falešné jistoty se nakonec stanou nesnesitelnou zátěží. Dovol Hospodinu, ať Ti on sám ukáže, čím se necháváš zotročovat, jaká břemena s sebou vláčíš v životě. On je Pán.

Zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 1043×

Komentáře

akrimka

je to moc dobrý text: "já jsem Hospodin ajiného již není", anebo "jsme který jsem"-to ukazuje na Boží jedinečnost, jeho všudypřítomnost a samoexistenci, On je který existuje od počátku a bez počátku navěky s tím, že je nezničitelný, vše v našem vesmíru podléhá destrukci, jedině Bůh ne, je to jedinečný samovládce toho, co stořil a to co stvořil toho se jen tak nevzdá, protože viděl, že je to dobré :-)))

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka