Denní zamyšlení s Písmem

Sobota

13. 11. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Dnes se můžeme modlit za všechny, kteří se podílejí na vedení projektu signály.cz


12 Moudrost září a nevadne, ochotně se dává spatřit těm, kdo ji milují, a najít těm, kdo ji hledají.
13 Všem, kdo dychtí po jejím poznání, sama vychází vstříc.
14 Kdo ji hned zrána vyhledá, nebude se namáhat, najde ji sedící u svých dveří.
15 Přemýšlet o ní je ta pravá rozumnost, a kdo kvůli ní bdí, je brzy bez starostí.
16 Sama obchází a hledá, kdo jsou jí hodni, na jejich stezkách se jim vlídně ukazuje a v každé
myšlence se s nimi setkává.
17 Počátkem rozumnosti je nejupřímnější touha poučit se, a péče o poučení, to je láska k ní.
18 Láska pak znamená zachovávat její zákony; dbát jejích zákonů je zárukou neporušenosti.
19 A neporušenost přibližuje člověka k Bohu.
20 Tak touha po moudrosti přivádí až ke království.
21 Máte-li tedy ve vážnosti své trůny a svá žezla, vy vládcové nad lidem, musíte ctít moudrost,
abyste kralovali navěky.

/Mdr 6,12–21/


Pravou moudrostí a rozumností je Ježíš Kristus. On je tím jediným a jedinečným vladařem, jehož
královským trůnem je kříž. Lidská vláda, jednání, rozhodování, se musejí učit od nejvyššího
vladaře, pokud mají přinášet pokoj, mír, spravedlnost a rozšiřovat Boží království na zemi. Role
podřízeného ani nadřízeného není jednoduchá, obě mají své klady i zápory výzvy i obtíže. Obě
vyžadují spojení s Kristem, aby společně kráčeli ke stejnému cíli. Lidé na obou pozicích se musejí
učit v Ježíšově škole, neboť On je vzorem pro podřízené i nadřízené.
Možno zakončit vlastními přímluvami a modlitbou Otče náš.

 

Dnešní slovo na den je zároveň modlitbou v rámci týdne modliteb za signály 2010 probíhající od 7. do 13. listopadu. Připojte se k těm, kteří se už modlí a stáhněte si brožuru se všemi modlitbami zde: http://www.signaly.cz/tyden-modliteb-za-signaly-2010 .

Zobrazeno 1011×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka