Denní zamyšlení s Písmem

Středa

10. 11. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Dnes se můžeme modlit za všechny, kteří pracují v marketingu, podílejí se na propagaci projektu signály.cz a pomáhají jiným uživatelům, když si neví rady.


6 Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň vzbuzujících skutcích, i já budu vypravovat o tvé
velikosti.
7 Budou šířit vše, co připomíná tvoji velkou dobrotivost, budou jásat, jak jsi spravedlivý.
8 Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný.
9 Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává.
10 Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky, kéž ti tvoji věrní dobrořečí,
11 ať hovoří o tvém slavném kralování, ať promluví o tvé bohatýrské síle,
12 aby lidem uváděli ve známost tvé bohatýrské činy a slávu a důstojnost království tvého.
13 Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení.

/Žl 145, 6–13/


Dokážeme si dnes představit svět bez reklamy? Asi ne. Dokážeme si ho ale představit bez špatné
reklamy. Stále platí, že dobrý výrobek se prodává sám a nikdo u něj nemusí vylhaně dokazovat,
jak jej potřebujeme a jak jedině s ním budeme šťastní. My sami se musíme stát pozitivní
reklamou toho, co děláme. To nejde bez úzkého napojení na Ježíše Krista. Jinak naše snaha vyjde
naprázdno a místo toho, abychom přitahovali, vytváříme negativní reklamu. Ze všeho, co děláme,
musí vyzařovat Bůh. Jinak se z propagace stane propaganda a z hlásání demagogie.


Dnešní slovo na den je zároveň modlitbou v rámci týdne modliteb za signály 2010 probíhající od 7. do 13. listopadu. Připojte se k těm, kteří se už modlí a stáhněte si brožuru se všemi modlitbami zde: http://www.signaly.cz/tyden-modliteb-za-signaly-2010 .

Zobrazeno 1037×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka