Denní zamyšlení s Písmem

Úterý

9. 11. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Dnes se můžeme modlit za všechny, kteří se podílejí na redakční práci projektu signály.cz


1 „Potěšte, potěšte můj lid,“ praví váš Bůh.
2 Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu: Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své
provinění. Vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy.
3 Hlas volajícího: „Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho
Boha!
4 Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se změní a
horské hřbety v pláně.
5 I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova
ústa.“
6 Hlas toho, jenž praví: „Volej!“ I otázal se: „Co mám volat?“ „Všechno tvorstvo je tráva a všechna
jeho spolehlivost jak polní kvítí.
7 Tráva usychá, květ vadne, zavane-li na něj vítr Hospodinův. Věru, lid je pouhá tráva.
8 Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.“
9 Vystup si na horu vysokou, Sióne, který neseš radostnou zvěst, co nejvíc zesil svůj hlas,
Jeruzaléme, který neseš radostnou zvěst, zesil jej, neboj se! Řekni judským městům: „Hle, váš Bůh!

/Iz 40,1–9/


Nést radostnou zvěst i tam, kde se to zdá nemožné, a prostředky, které odpovídají dnešnímu
světu mladých je výzvou a zároveň velkým úkolem a dalo by se říci posláním. Ježíš nám říká:
„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“ (Mk 16,15). Svět internetu je též
světem, do kterého jsme posláni. Máme se stát posly radosti z našeho Boha. „Vystup si na horu
vysokou, Sióne, který neseš radostnou zvěst, co nejvíc zesil svůj hlas, Jeruzaléme, který neseš
radostnou zvěst, zesil jej, neboj se!“ (Iz 40,9). Nesmíme se bát být hlasem, který ví, co hlásá, resp.
koho hlásá. Přinášet lásku, pokoj, radost, naději tam, kde je nenávist, rozepře, smutek, beznaděj.
Možno zakončit vlastními přímluvami a modlitbou Otče náš.

 

Dnešní slovo na den je zároveň modlitbou v rámci týdne modliteb za signály 2010 probíhající od 7. do 13. listopadu. Připojte se k těm, kteří se už modlí a stáhněte si brožuru se všemi modlitbami zde: http://www.signaly.cz/tyden-modliteb-za-signaly-2010 .

Zobrazeno 1082×

Komentáře

akrimka

je dobré kázat evangeluum vždy a všude:-))

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka