Denní zamyšlení s Písmem

5.1.2011

5. 1. 2011 2:15
Rubrika: O Slově na den

Odpusť svému bližnímu, pokud ti ukřivdil; až ty budeš jednou prosit, budou i tobě hříchy odpuštěny.


1Kdo se mstí, okusí pomstu od Hospodina, on pečlivě sečítá jeho hříchy. 2Odpusť svému bližnímu, pokud ti ukřivdil; až ty budeš jednou prosit, budou i tobě hříchy odpuštěny. 3Když se člověk na člověka hněvá, může hledat uzdravení u Hospodina? 4Když s člověkem sobě rovným nemá slitování, může se modlit za odpuštění svých hříchů? 5Když chová zášť, ač sám je jen smrtelník, kdo smíří jeho hříchy? 6Pamatuj na poslední věci a zanech nenávisti, mysli na svůj konec ve smrti a dbej na přikázání. 7Pamatuj na přikázání a nechovej zášť vůči bližnímu, mysli na smlouvu Nejvyššího a přehlédni neúmyslná provinění.

/Sir 28,1-7/

Odpuštění druhému můţe být mnohdy bojem s naší pýchou a neochotou se poníţit. Můţe nás ale také stát veškeré síly a přesto zjistíme, ţe nejsme s to odpustit druhému, který nám ublíţil. Naše bolest je příliš veliká. Zkus si představit, ţe máš před sebou poslední den ţivota. Víš, ţe večer nebo v noci zemřeš. Je spousta věcí, které uţ nestihneš dořešit. Zůstaň před Pánem a pros o Ducha svatého ať Tě vede. Co bys určitě chtěl dořešit? S kým se usmířit, komu odpustit? Vyber jednu z těchto věcí a dnes ji udělej.

Zdroj:jump.cho.cz

Zobrazeno 5595×

Komentáře

MakiPeggy

Děkuji Ti Pane a prosím za nás oba...

Pavlína Krčmářová (PajaK)

Byly doby, kde jsem se snažila odpustit každým dnem těm, kdo mě zklamali, zranili a ublížili tak, že jsem nesla následky na duši i na těle. Zabodli do mé duše příliš mnoho hřebů a rány se jen těžko hojily... Kdyby nebylo Ježíše Krista a Božího slova, nebyla bych snad schopna odpustit. Jediný Ježíš a slovo Boží mi bylo útěchou: "Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘"
A tak díky Bohu, vše nechávám na něm a vše mu mohu odevzdat. To mě osvobozuje. Nyní děkuji tisícekrát Bohu, že mě skrze tuto zkušenost přiblížil blíže k Ježíši Kristu a pravdě, kterou jsem dosud neznala. Pomohl mi najít cestu k novému společenství lidí, kteří nejsou pokrytci, ale s radostí následují Ježíše Krista. Děkuji Ti Bože, že mohu nyní patřit do živého společenství, kterému Ty tolik žehnáš a které miluješ.

Zobrazit 13 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka