Denní zamyšlení s Písmem

25. 4. 2011

25. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Přimkl se k Hospodinu, neodstoupil od něho, dbal na jeho přikázání, jak je Hospodin vydal Mojžíšovi.


Doufal v Hospodina, Boha Izraele. Po něm  nebyl mezi všemi judskými králi žádný jemu podobný, ani mezi těmi, kteří byli před ním.
Přimkl se k Hospodinu, neodstoupil od něho, dbal na jeho přikázání, jak je Hospodin vydal Mojžíšovi.
A Hospodin byl s ním. Ve všem, co podnikl, měl úspěch. Vzbouřil se i proti králi asyrskému a nesloužil mu.

/2K 18, 5-7/


Dnešní text je svědectvím o Chizkijášově věrnosti Hospodinu. Navzdory tomu, že byl vysoce postaven – byl judským králem –zachovával Boží příkazy. Nepodlehl tlakům tehdejší kultury a modlářství, nedbal na lidské ohledy a obavy – co si o mně budou myslet, říkat,… a neohlížel se ani na to, co se o něm mohlo povídat u dvora, totiž že je fanatik, že to moc přehání. Svěř se dnes Pánu, pros o milost věrnosti a dar svědectví. Ať tě posílí Pán do situací, kam tě posílá. Jdi v jeho moci a spolehni se na něj.

Zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 2246×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka