Denní zamyšlení s Písmem

5. 9. 2011

5. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Duch ho vodil po poušti čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel.


Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl, a když se skončily, vyhladověl.
Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb.“'
Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem.“
Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl: „Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám: Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé.“
Ježíš mu odpověděl: „ Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat.“
Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů; vždyť je psáno ‚andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili‘ a ‚na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen‘.“
Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého.“
Když ďábel skončil všechna pokušení, odešel od něho až do dané chvíle.

/Lk 4, 1-13/


Ježíš ví, co to je stát v pokušení a čelit mu. Svěř mu dnes své zkoušky a pokušení a přijmi jeho milost. Neboj se, on je vítěz.

Zdroj: jump.cho.cz

 

Zobrazeno 1555×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka