Denní zamyšlení s Písmem

29. 11. 2011

29. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání."


Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel.
Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít.
Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem?
Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.
Nemyslete si, že můžete říkat: ‚Náš otec je Abraham!‘ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení.
Sekera už je na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.

/Mt 3, 4-10/

 

Na cestě s Janem Křtitelem
Úryvek, který tě bude provázet od neděle 27. 11. do středy 30. 11.: Mt 3, 1-12

Komentář:
Pohlédni s úctou na Jana. Má hrubý a drsný šat, je zanícený pro Boží věc, vyzařuje z něho rozhodnost. Otevři dokořán své srdce jeho naléhavé výzvě: Čiňte pokání! Ti, kteří k němu přicházeli, cítí potřebu vyznat se ze svých vin. Pokorné a upřímné doznání je vstupní branou k opravdové lítosti. Vstup do řeky je posvátný obřad spojený s jistotou odpuštění hříchů.

Zdroj: Adventní doprovázení, CDM Petrinum Brno

 

Zobrazeno 1276×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka