Denní zamyšlení s Písmem

1. 12. 2011

1. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka."


Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých učednících:
„Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“
Ježíš jim odpověděl: „Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte:
Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.
A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.“
Když Janovi učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: „Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr?
Nebo co jste vyšli zhlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v domech královských.
Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka.
To je ten, o němž je psáno: ‚Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu.‘
Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on.

/Mt 11, 2-11/


Na cestě s Janem Křtitelem
Úryvek, který tě bude provázet od čtvrtka 1. 12. do pátku 2. 12.: Mt 11, 2-11

Komentář:
Jan se stal nepříjemným těm, kteří mají moc. Žalářní mříže mu mají zavřít ústa, aby neprovokoval jejích svědomí. Končí Janův apoštolát, který se tak slibně rozvíjel. To je častý úděl Božích poslů. Jan udělal, co mu Bůh uložil – připravoval cestu Mesiáši. Proto prohlásí: On musí růst, já se musím zmenšovat. Ani tvoje úspěšnost nezávisí na tom, jak se chceš prosadit a ukázat, ale jak dáš sám v sobě bez výhrad místo Bohu a jeho působení.

Zdroj: Adventní doprovázení, CDM Petrinum Brno

Zobrazeno 1344×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka