Denní zamyšlení s Písmem

10. 12. 2011

10. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle.“


V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova.
Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu.
Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým
a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla.
Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána?
Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle.
A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“
Maria řekla: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení.
Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný.
Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně;
vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky.“
Maria zůstala s Alžbětou asi tři měsíce a pak se vrátila domů. 

/Lk 1, 39-56/


Na cestě s Pannou Marií
Úryvek, který tě bude provázet od soboty 10. 12. do neděle 11. 12.: Lk 1, 39-56

Komentář: 
Maria přijala do svého života Ježíše, byla to pro ni jedna z nejkrásnějších chvil jejího života. Po té se spěšně odebrala do hor, směrem k vesnici, kde bydlela její příbuzná Alžběta. Když zazněl Mariin pozdrav, dítě se v těle Alžběty radostí ze setkání pohnulo. Jak je to podivné, že nevinné bezbranné dítě, které ještě neopustilo matčino tělo, bylo vybráno, aby jako první rozpoznalo Kristův příchod… Maria přijala Ježíše, aby ho darovala druhým.

Zdroj: Adventní doprovázení , CDM Petrinum Brno

Zobrazeno 985×

Komentáře

marujanickova

Krásné díky....

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka