Denní zamyšlení s Písmem

11. 12. 2011

11. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli!“


V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova.
Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu.
Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým
a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla.
Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána?
Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle.
A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“
Maria řekla: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení.
Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný.
Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně;
vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky.“
Maria zůstala s Alžbětou asi tři měsíce a pak se vrátila domů. 

/Lk 1, 39-56/


Na cestě s Pannou Marií - třetí neděle adventní
Úryvek, který tě bude provázet od soboty 10. 12. do neděle 11. 12.: Lk 1, 39-56

Komentář: 
Maria se modlí, její modlitbou je píseň. Neslyšíme žádnou prosbu, jen velebení a dík. Modlí se člověk, který směl prožít, jak veliký je Bůh. Maria velebí Boha, neboť vidí veliké věci, které s ní Bůh vykonal. Maria všem rozhlásila radost z Božího díla. Jak vysoké mínění mám o Bohu já? Objevuji jeho velikost a oslavuji ji ho? A co já? Raduji se z Boha, protože vidím, jak mě Bůh vidí, zná a miluje? Protože vnímám, jak Bůh v mém životě dělá velké věci?

Zdroj: Adventní doprovázení, CDM Petrinum Brno

Zobrazeno 1212×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka