Denní zamyšlení s Písmem

2. 12. 2011

2. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“


Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých učednících:
„Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“
Ježíš jim odpověděl: „Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte:
Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.
A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.“
Když Janovi učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: „Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr?
Nebo co jste vyšli zhlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v domech královských.
Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka.
To je ten, o němž je psáno: ‚Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu.‘
Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on.

/Mt 11, 2-11/


Na cestě s Janem Křtitelem
Úryvek, který tě bude provázet od čtvrtka 1. 12. do pátku 2. 12.: Mt 11, 2-11

Komentář:
Jan ve vězení nepotřebuje nic víc, než potvrzení, že Mesiáš přišel. To, co o Ježíšovi slyšel, ho naplňuje nejen tušením, ale přímo nadějí. Jakého Mesiáše má Izrael očekávat? Odpovídá prorok Izaiáš: "Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou uši hluchých, chromí poskočí jako jelen a zaplesá jazyk němého. Zaraduje se vyprahlá pustina, zajásá a vykvete poušť."
Jan posílá učedníky za Ježíšem s otázkou: "Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?" Ježíš prokazuje svou totožnost slovy: "Slepí vidí, chromí chodí, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje radostná zvěst…" Mesiáš přišel, stačí se i dnes dívat kolem sebe.

Zdroj: Adventní doprovázení, CDM Petrinum Brno

Zobrazeno 1277×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka