Denní zamyšlení s Písmem

3. 12. 2011

3. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého.


Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého.
Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají.
Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.
Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“
To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: ‚Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest přeloženo ‚Bůh s námi‘.
Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě.
Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.
/Mt 1, 18-25/Na cestě s Josefem, snoubencem Panny Marie, pěstounem Pána Ježíše
Úryvek, který tě bude provázet od soboty 3. 12. do úterý 6. 12.: Mt 1, 18-25

Komentář:
Adventní očekávání si nelze představit bez Marie a Josefa. Oba žili v nějakém zapadákově, o kterém současníci prohlásí: Co může z Nazaretu vzejít dobrého? Josef a Maria se podle obyčejů zasnoubili.
Tuto dvojici si vyhlédne Bůh, aby jim svěřil svého jediného Syna. Protože se jedná o Božího Syna a celé toto dílo je Božím dílem, dalo by se předpokládat, že všechno půjde bez těžkostí, hladce. Být v Božích službách ale neznamená mít protekci, na jakou jsou zvyklí lidé tohoto světa.
Způsob, jakým jim Bůh svěřuje nejvznešenější úkol, vystavuje je současně trpké zkoušce. Čím blíže jsi Bohu, tím více si musíš zvykat na jeho zvláštní způsoby, kterým jako člověk nemůžeš rozumět. Josef a Maria jsou pro nás názornou školou důvěry a odevzdanosti
.

Zdroj: Adventní doprovázení, CDM Petrinum Brno

Zobrazeno 1192×

Komentáře

mademoiseli

Takhle jsem o tom někdy nepřemýšlela, hluboká myšlenka a slovo ;)+

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka