Denní zamyšlení s Písmem

9. 12. 2011

9. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“


Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, 
k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. 
Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ 
Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. 
Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. 
Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. 
Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“
Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ 
Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. 
Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. 
Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.“ 
Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak od ní odešel. 

/Lk 1, 26-38/


Na cestě s Pannou Marií

Úryvek, který tě bude provázet od středy 7. 12. do pátku 9. 12.: Lk 1, 26-38

Komentář: 
Anděl řekl Marii: "Počneš z Ducha svatého… porodíš Syna, který bude velký, bude Synem nejvyššího, jeho království nebude mít konce." Ne vlastní silou, ne šikovností, množstvím modliteb, lidským úsilím, ale Božím Duchem se tvůj život od základu změní. Maria po andělovi vzkáže Bohu: "Ať se děje se mnou, co jsi řekl. Já jsem jen služebnice, která ti naprosto věří." V životě Marie nastanou časy, kdy mnohému hned neporozumí, avšak Maria tyto věci nenávratně neodkládá, ale ukládá je do svého srdce a rozvažuje o nich.

Zdroj: Adventní doprovázení , CDM Petrinum Brno

Zobrazeno 1256×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka