Denní zamyšlení s Písmem

9. 1. 2011

9. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Proč jsi nás nechal zbloudit, Hospodine, ze svých cest? Zatvrdil jsi naše srdce, aby se tě nebálo.


Pohlédni z nebes a podívej se ze svého svatého, proslaveného obydlí!
Kde je tvé horlení a bohatýrská síla? Tvé cituplné nitro a tvé slitování jsou mi uzavřeny?
Jsi přece náš Otec! Abraham nás nezná, Izrael, ten o nás neví. Hospodine, tys náš Otec, náš vykupitel odedávna, to je tvé jméno.
Proč jsi nás nechal zbloudit, Hospodine, ze svých cest? Zatvrdil jsi naše srdce, aby se tě nebálo.
Navrať se kvůli svým služebníkům, kvůli kmenům svého dědictví!
Dočasně si tvůj svatý lid přivlastnili, tvou svatyni pošlapali naši protivníci.
My jsme tvoji odedávna. Jim jsi nepanoval, nazýváni nebyli tvým jménem.
Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů, hory by se před tvou tváří potácely.

/Iz 63, 15-19/

Pokud jsi někdy zabloudil, obrať se a neboj se dovolávat jeho dobroty. On je věrný!

Zdroj: jump.cho.cz 

Zobrazeno 1247×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka