Denní zamyšlení s Písmem

22. 3. 2012

22. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.


My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě.
Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.
Vždyť Kristus neměl zalíbení sám v sobě, nýbrž podle slov Písma: ‚Urážky těch, kdo tě tupí, padly na mne.‘
Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.
Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše,
a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista.
Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.
Chci říci: Kristus se stal služebníkem židů, aby ukázal Boží věrnost a potvrdil sliby dané otcům
a pohanské národy aby slavily Boha za jeho slitování, jak je psáno: ‚Proto vzdám tobě chválu mezi národy a jménu tvému žalmy zpívati budu.‘
A dále je řečeno: ‚Radujte se, pohané, spolu s jeho lidem.‘
A opět: ‚Chvalte Hospodina, všichni národové, a vzdej mu chválu, lid všech zemí.‘
A Izaiáš k tomu říká: ‚Přijde potomek Isajův, povstane, aby vládl národům, v něj budou pohané doufat.‘
Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.

/Ř 15, 1-13/

Zůstaň u pro Tebe důležitého verše. Svěř dnešní den Duchu Božímu, ať Ti ukáže někoho vedle Tebe, koho sis možná vůbec nevšiml a kdo je třeba teď nějak slabý. Promluv s někým, kdo je Ti lhostejný nebo koho „fakt nemusíš“. Ale hlavně zkus nejednat z vlastních sil. Spolehni se na Někoho silnějšího.

Zdroj: jump.cho.cz 

Zobrazeno 1201×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka