Denní zamyšlení s Písmem

10. 7. 2012

10. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi.


Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy.
Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám.
Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní.
K ránu šel k nim, kráčeje po moři.
Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem.
Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“
Petr mu odpověděl: „Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!“
A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi.
Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mne!“
Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: „Ty malověrný, proč jsi pochyboval?“
Když vstoupili na loď, vítr se utišil.
Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali: „Jistě jsi Boží Syn.“

/Mt 14, 22-33/

Ježíšovo pozvání platí i pro Tebe. Nikdy nebudeš kráčet po vlnách, pokud to neriskneš a nevystoupíš z lodi. Z lodi svých představ, předsudků, plánů, jistot, rezignací,…

Zdroj: jump.cho.cz 

Zobrazeno 1848×

Komentáře

zuzkazz

Moc hezký :-)

kuckuc

"Pojď!"
Jak je těžké vystoupit z jistot, které jsme si kolem sebe vytvořili, a jít za tím, kterého máme plnou pusu, ale když má dojít k činu, pozná se, jak malověrní jsme....
Kéž bych i já dokázala kráčet na vlnách....

Zobrazit 6 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka