Denní zamyšlení s Písmem

31. 7. 2012

31. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.


Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.
K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.
Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu.
Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě.
Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.
Pro takové věci přichází Boží hněv. I vy jste dříve tak žili.
Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst.
Neobelhávejte jeden druhého, svlečte ze sebe starého člověka i s jeho skutky
a oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele.
Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný – ale všechno a ve všech Kristus.
Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.
Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy
Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.
A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.
Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.
Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

/Kol 3, 1-17/

Malá inspirace pro ty, kteří termín „láska k bližním“ slyší poprvé v životě. A nejen pro ně.

Zdroj: jump.cho.cz 

Zobrazeno 1048×

Komentáře

caerol

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství.... Opět krásné a povzbudivé slovo na den :)

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka