Denní zamyšlení s Písmem

26. 8. 2012

26. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života...“


Mnozí z Ježíšových učedníků řekli: „To je tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat?“
Ježíš věděl sám od sebe, že jeho učedníci na to reptají, a proto jim řekl: „Nad tím se pohoršujete? Co teprve, až uvidíte Syna člověka, jak vystupuje tam, kde byl dříve?
Co dává život, je duch, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a jsou život.
Ale jsou mezi vámi někteří, kdo nevěří.“
Ježíš totiž věděl od začátku, kdo jsou ti, kdo nevěří, a kdo je ten, který ho zradí.
A dodal: „Proto jsem vám říkal, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.“ Proto mnoho z jeho učedníků odešlo a už s ním nechodili.
Ježíš tedy řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“
Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!“

/J 6, 60-69/

To, co nám ukazuje Ježíš skrze evangelia a čemu učí církev, není mnohdy lehká cesta. I my máme na výběr, stejně jako Ježíšovi učedníci... A pokud se ti cesta evangelia zdá příliš těžká či tvrdá, zkus jeho slovům naslouchat znovu a znovu - vždyť jsou "duch a život", jsou to "slova věčného života", která mají moc proměnit (i tvé) srdce a uschopnit ho k životu učedníka.

ReRoR

Zobrazeno 968×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka