Denní zamyšlení s Písmem

18. 9. 2012

18. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno.


Svým učedníkům řekl: „Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je víc než pokrm a tělo než oděv.
Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci!
Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?
Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní?
Všimněte si lilií, jak rostou: nepředou ani netkají – a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.
Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní!
A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím.
Po tom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete.
Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno.
Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.
Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a kde mol neničí.
Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce."

/Lk 12, 22-34/

"Svým učedníkům řekl: ...“ Zformuluj si krátce svými vlastními slovy, dnešním jazykem, co Ježíš říká svým učedníkům, co říká i Tobě.

Společné téma několika týdnů: Být pravým učedníkem
To, že je někdo Ježíšovým učedníkem nemá napsáno na čele. Má to být zjevné z jeho jednání, skutků. Ježíš ke svým učedníkům často mluvil, jak mají/nemají jednat. Nikdy jim nedal žádné osvědčení s razítkem, že jsou jeho učedníky, kterým by se mohli chlubit, prezentovat. Jejich život a život každého dalšího učedníka má být tou vizitkou, že patří Ježíšovi.
 

Zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 928×

Komentáře

marionette

úžasné! Díky! :) ...

Gnocchi

Nevadí vám, že je to vždy napísané práve pre mňa?? ;-)

marujanickova

Díky... =)

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka