Denní zamyšlení s Písmem

21. 9. 2012

21. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi.


Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.
Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách vás budou bičovat, 
budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům.
A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit.
Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce.
Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného; amen, pravím vám, že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde Syn člověka.
Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána. Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleď!
Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno.
Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech.
A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle.
Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.
U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě. Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.
Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;
kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

/Mt 10, 16-33/

Vypiš si dnes konkrétní rady a pokyny, které říká Ježíš svým učedníkům. Zůstaň s nimi v modlitbě.

Společné téma několika týdnů: Být pravým učedníkem
To, že je někdo Ježíšovým učedníkem nemá napsáno na čele. Má to být zjevné z jeho jednání, skutků. Ježíš ke svým učedníkům často mluvil, jak mají/nemají jednat. Nikdy jim nedal žádné osvědčení s razítkem, že jsou jeho učedníky, kterým by se mohli chlubit, prezentovat. Jejich život a život každého dalšího učedníka má být tou vizitkou, že patří Ježíšovi.
 

Zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 848×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka