Denní zamyšlení s Písmem

25. 9. 2012

25. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky.


První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku
až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu;
j
im také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím.
K
dyž s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: „Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli.
Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“
T
i, kteří byli s ním, se ho ptali: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“
Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci;
ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“

/Sk 1, 1-8/

Pros, aby se i na Tobě splnilo zaslíbení, které Ježíš zanechal svým učedníkům.. Abys byl/a jeho svědkem. Ne ze své síly.

Společné téma několika týdnů: Být pravým učedníkem
To, že je někdo Ježíšovým učedníkem nemá napsáno na čele. Má to být zjevné z jeho jednání, skutků. Ježíš ke svým učedníkům často mluvil, jak mají/nemají jednat. Nikdy jim nedal žádné osvědčení s razítkem, že jsou jeho učedníky, kterým by se mohli chlubit, prezentovat. Jejich život a život každého dalšího učedníka má být tou vizitkou, že patří Ježíšovi.
 

Zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 959×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka