Denní zamyšlení s Písmem

28. 9. 2012

28. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ošklivte si zlo, lněte k dobrému... Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.


Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.
Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.
V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.
Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.
Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství.
Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro, a ne zlo.
Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.
Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.
Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.
Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘
Ale také: ‚Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. ‘
Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

/Ř 12, 9-21/

Toto vše znamená být Ježíšovým učedníkem.

Společné téma několika týdnů: Být pravým učedníkem
To, že je někdo Ježíšovým učedníkem nemá napsáno na čele. Má to být zjevné z jeho jednání, skutků. Ježíš ke svým učedníkům často mluvil, jak mají/nemají jednat. Nikdy jim nedal žádné osvědčení s razítkem, že jsou jeho učedníky, kterým by se mohli chlubit, prezentovat. Jejich život a život každého dalšího učedníka má být tou vizitkou, že patří Ježíšovi.
 

Zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 1015×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka