Denní zamyšlení s Písmem

11. 10. 2012

11. 10. 2012 7:55
Rubrika: Nezařazené

To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.


Pokud jde o duchovní dary, bratří, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti.
Pamatujete se, že když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně k němým modlám.
Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne: „Ježíš buď proklet,“ a že nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém.
Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán;
a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.
Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.
Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha,
někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu,
někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená.
To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.

/1Kor 12, 1-11/

Dnes a zítra Tě texty povedou k prosbě, aby Tě Bůh nově naplnil svým Duchem, svým smýšlením, svojí láskou. Aby Ti dal nové srdce.

Téma týdne: Jen v síle Ducha
Jak jsi již asi zjistil/a, být Ježíšovým učedníkem není žádná flákárna, ba naopak. A ještě má člověk po čase dojem, že ač dělá, co dělá, výsledek nikde… Sám není lepší, ti okolo se také neobracejí… A nějaká láska k Bohu a bližním? To jde taky dost těžko. Boží slovo nás učí, že člověk na to opravdu nemá. Sám ze své síly na to nikdo nemá. Proto nám Ježíš dal svého Ducha, aby v nás jednal, proměňoval naše srdce, vyučoval nás. Jemu máme být poslušní, pro něj otevření. Znamená to přiznat před Hospodinem na férovku, že na to, abych žil/a jako jeho učedník, nemám. Vzdát se svých vlastních pokusů a s vědomím vlastní neschopnosti prosit o jeho sílu, prosit o jeho Ducha
 

Zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 887×

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka