Denní zamyšlení s Písmem

15. 11. 2012

15. 11. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé.


V Gibeónu se Šalomounovi ukázal v noci ve snu Hospodin. Bůh řekl: „Žádej, co ti mám dát.“
Šalomoun odvětil: „Ty jsi prokazoval velké milosrdenství svému služebníku, mému otci Davidovi, a on před tebou chodil věrně, spravedlivě a se srdcem upřímným vůči tobě.
Toto velké milosrdenství jsi mu zachoval a dal jsi mu syna, který sedí na jeho trůnu, jak je tomu dnes.
Hospodine, můj Bože, ty jsi nyní po mém otci Davidovi ustanovil za krále svého služebníka, ale já jsem příliš mladý, neumím vycházet a vcházet.
A tvůj služebník je uprostřed tvého lidu, který jsi vyvolil, lidu tak početného, že nemůže být pro množství počítán ani sečten.
Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem.
Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout?“
Panovníku se líbilo, že Šalomoun žádal o tuto věc.

/1Kr 3, 5-10/

Moudrost a vnímavé srdce - prosba o tyto milosti se Bohu líbí.

Téma týdne: Na všech svých cestách
Úvodní verš minulého týdne z knihy přísloví říká „...poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky...“ Je to pozvání. Pozvání, aby se člověk učil vidět Boží blízkost a jeho jednání ve svém životě. Pozvání, abychom se učili dívat se Božíma očima, zvát ho do našich všedních dní, zvát ho mezi své kamarády, do své rodiny... Poznávat ho na všech svých životních cestách, tj.poznávat, že on je s námi, učit se vidět jeho přítomnost ve svém životě a také poznávat víc Ježíše. Být mu blíž.
 

Zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 962×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka