Denní zamyšlení s Písmem

9. 12. 2012

9. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!


V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn Zachariášův.
Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy.
Tak je psáno v knize řečí proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!
Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí!
A každý člověk uzří Boží spásu.“

/Lk 3,1-6/

Očekáváme-li nějakého hosta, vždy se na jeho návštěvu dobře připravíme - uklidíme, nachystáme dobré jídlo, těšíme se. O co více bychom se měli těšit a připravit na příchod Pána Ježíše!
Možná toho teď máš hodně: úkoly do školy, shánění dárků, různé povinnosti... Zkus se dnes zamyslet nad tím, jakou důležitost přikládáš opravdové přípravě na Vánoce, na krásnou příležitost slavnostního setkání s Tvým Králem. (A co teprve příprava na setkání s Kristem v hodině smrti?)

ReRoR

Zobrazeno 871×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka