Denní zamyšlení s Písmem

17. 2. 2013

17. 2. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Duch ho vodil pouští čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel.


Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého. Duch ho vodil pouští čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. Ty dny nic nejedl, a když uplynuly, vyhladověl.
Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se z něho stane chléb!“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‘Nejen z chleba žije člověk.’“
Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa a řekl mu: „Všechnu tuto moc a jejich slávu dám tobě, protože mně je odevzdána a dávám ji, komu chci. Jestliže se přede mnou skloníš, všechno to bude tvoje.“ Ježíš mu na to řekl: „Je psáno: ‘Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit!’“
Potom ho ďábel zavedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů! Je přece psáno: ‘Svým andělům vydá o tobě příkaz, aby tě ochránili, a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou o kámen.’“ Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: ‘Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha!’“
Když ďábel dokončil všechna pokušení, opustil ho až do určeného času.

/Lk 4,1-13/

Možná ses ještě nestačil/a vzpamatovat, že už skončily Vánoce a hned je tu doba postní. Pokud jsi tak ještě neučinil/a, pak právě dnes máš jedinečnou možnost k tomu, aby ses zastavil/a a zamyslel/a se nad letošním postem.
Přijmeš Boží výzvu a necháš se zavést na poušť? Co si odepřít a co naopak dělat více?
V zamyšlení ti může pomoci taky dnešní evangelium a tři věci, na které cílil ďábel: 1) hlad a limity našeho těla obecně; 2) moc, touha po slávě, služba jiným než Bohu; 3) důvěra v Boha a pokora.

ReRoR

Zobrazeno 982×

Komentáře

Gnocchi

Silne praktické a aktuálne!!!

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka