Denní zamyšlení s Písmem

12. 3. 2013

12. 3. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

V hořkosti duše se modlila k Hospodinu a usedavě plakala.


Jednou, když v Šílu pojedli a popili, Chana vstala, zatímco kněz Élí seděl na stolci u veřejí Hospodinova chrámu,
a v hořkosti duše se modlila k Hospodinu a usedavě plakala.
Složila slib. Řekla: „Hospodine zástupů, jestliže opravdu shlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobě, Hospodine, na celý život; břitva se jeho hlavy nedotkne.“
Když se před Hospodinem tolik modlila, Élí dával pozor na její ústa. 
Chana hovořila jen v srdci a pouze její rty se pohybovaly, ale její hlas nebylo slyšet, takže ji Élí pokládal za opilou.
Řekl jí proto: „Jak dlouho budeš opilá? Zanech už vína!“
Ale Chana odpověděla: „Nikoli, můj pane; jsem žena hluboce zarmoucená. Nepila jsem víno ani jiný opojný nápoj, pouze jsem vylévala před Hospodinem svou duši.
Nepokládej svou služebnici za ženu ničemnou. Vždyť až dosud jsem mluvila ze své velké beznaděje a žalosti.“
Élí odpověděl: „Jdi v pokoji. Bůh Izraele ti dá, zač jsi ho tak naléhavě prosila.“
Ona na to řekla: „Kéž tvá služebnice najde u tebe milost!“ Potom ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla smutná.

/1Sam 1,9-18/

Smutek nás může zcela ovládnout, zaclonit pohled tak, že nevidíme nic, než svoji bolest. Slož před Pánem svůj smutek a přijmi od něj slovo života. Nech své srdce naplnit jeho radostí a jeho pokojem.

Téma týdne: Naše emoce
On je Pánem nad tím, co prožíváme, nad všemi našimi emocemi. Nechce, abychom žili vláčeni svými pocity. Daroval nám emoce, které jsou naší součástí, patří k naší osobnosti a my se nemáme bát „cítit“. Zároveň ale nemáme žít pod jejich vládou.
 

Zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 1545×

Komentáře

pajann

@Uzlík - nebude si holit hlavu (jak bylo u některých levitů zvykem, tuším)

marionette

děkuji!

Zobrazit 7 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka