Denní zamyšlení s Písmem

13. 3. 2013

13. 3. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět.


Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce; vždyť to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestře tkanou suknici.
Když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nepromluvili na něho pokojného slova.
Bratři pak odešli, aby pásli ovce svého otce v Šekemu. Izrael mu řekl: „Jdi a podívej se, je-li s tvými bratry a s ovcemi vše v pořádku, a podej mi zprávu.“ Poslal ho tedy z chebrónské doliny a on přišel do Šekemu.
Jakmile ho v dálce spatřili, ještě než se k nim přiblížil, smluvili se proti němu, že ho usmrtí. Řekli si mezi sebou: „Hle, mistr snů sem přichází!
Pojďte, zabijme ho! Pak ho vhodíme do některé cisterny a řekneme: Sežrala ho divá zvěř. A uvidíme, co bude z jeho snů!“
Když to uslyšel Rúben, rozhodl se vysvobodit ho z jejich rukou. Zvolal: „Přece ho nebudeme ubíjet!“
Dále jim Rúben řekl: „Neprolévejte krev. Vhoďte ho do cisterny, která je ve stepi, ale ruku na něj nevztahujte!“ Chtěl ho z rukou bratrů vysvobodit a přivést k otci.
Jakmile Josef přišel k bratrům, strhli z něho suknici, tu suknici pestře tkanou, kterou měl na sobě.
Vzali ho a hodili do cisterny. Cisterna byla prázdná, bez vody.
Pak se posadili, aby jedli chléb. Tu se rozhlédli a spatřili, jak od Gileádu přichází karavana Izmaelců; jejich velbloudi nesli ladanum, mastix a masti. Táhli s tím dolů do Egypta.
Juda řekl bratrům: „Čeho tím dosáhneme, když svého bratra zabijeme a jeho krev zatajíme? Pojďte, prodejme ho Izmaelcům, ale sami na něho nesahejme; vždyť je to náš rodný bratr.“ Bratři ho uposlechli.
Když midjánští obchodníci jeli kolem, vytáhli Josefa z cisterny a prodali ho Izmaelcům za dvacet šekelůstříbra. Ti přivedli Josefa do Egypta.
Když se Rúben vrátil k cisterně, vidí, že tam Josef není. Roztrhl své roucho,
vrátil se k bratrům a naříkal: „Ten hoch tam není. Co si jen, co si jen počnu?“

/Gen 37, 3-4; 12; 14; 18-30/

Josef byl evidentně protěžované dítě, kterému otec splnil, co mu na očích viděl. S žádným z jeho bratrů tak nejednal. Ti na Josefa pochopitelně žárlili, záviděli mu a stále víc ho nenáviděli. Nenávist, kterou nechali růst ve svých srdcích, je vedla až k tomu, že svému bratru přáli smrt. Chováš ve svém srdci vůči někomu nenávist? Nech ji ležet před Pánem a nevracej se k ní. Vypověz mu celou křivdu a bezpráví, které vnímáš, ale nepěstuj si ve svém srdci nenávist. Pros o dar odpuštění tomu, kdo ti ukřivdil. Nenávist nevede k životu; žít pod vládou nenávisti rozhodně není život ve svobodě.

Téma týdne: Naše emoce
On je Pánem nad tím, co prožíváme, nad všemi našimi emocemi. Nechce, abychom žili vláčeni svými pocity. Daroval nám emoce, které jsou naší součástí, patří k naší osobnosti a my se nemáme bát „cítit“. Zároveň ale nemáme žít pod jejich vládou.
 

Zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 931×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka