Denní zamyšlení s Písmem

3. 4. 2013

3. 4. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Není pod nebem jiného jména, jímž bychom mohli být spaseni.


Tu Petr, naplněn Duchem svatým, k nim promluvil: „Vůdcové lidu a starší,
když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte se, kdo ho uzdravil, vězte vy všichni i celý izraelský národ:
Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých.
Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv.
Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným.
V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“

/Sk 4, 8-12/

I ty můžeš být živ/a mocí tohoto jména. Popros Ježíše, ať přijde s mocí svého jména i do tvého života. Zůstaň v jeho přítomnosti.

Zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 1082×

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka