Denní zamyšlení s Písmem

4. 6. 2013

4. 6. 2013 0:01
Rubrika: Nezařazené

„Pane, dávej nám ten chléb stále!“


Řekli mu: „Pane, dávej nám ten chléb stále!“
Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.
Ale řekl jsem vám: Viděli jste mě, a přece nevěříte.
Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven,
neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal;
a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den.
Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den.“

/J 6,34-40/

Ježíš nám dal chléb života, dal nám sám sebe. Při nejbližší příležitosti, třeba dnes, až půjdeš na mši, otevři se této pravdě. S vírou přijímáš Krista, který chce dál žít v tobě. Dává ti život, uzdravuje, odpouští hřích. To vše v Eucharistii. Dovol mu to.

Zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 832×

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka