Denní zamyšlení s Písmem

2. 9. 2013

2. 9. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Cti svého otce skutkem i slovem, aby na tebe přišlo jeho požehnání.


Slyšte mne, děti, svého otce, a jednejte tak, abyste došly spásy.
Hospodin určil, aby si děti vážily otce, a zajistil matčino právo nad syny.
Kdo ctí otce, dočká se odpuštění svých hříchů,
a kdo si váží matky, jako by sbíral poklady.
Kdo ctí otce, dožije se radosti na dětech a v den, kdy se modlí, bude vyslyšen.
Kdo si váží otce, bude živ do vysokého věku. Kdo poslouchá Hospodina, připraví odpočinek své matce,
bude sloužit svým rodičům jako svým pánům.
Cti svého otce skutkem i slovem, aby na tebe přišlo jeho požehnání.

/Sir 3,1 -6/

Zdravý vztah k rodičům je mocný klíč. Ublížili ti? Odpusť a měj úctu, pak to dovedeš u sebe změnit a být jiný. Dali ti mnoho? Buď vděčný!!!

Zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 975×

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka