Denní zamyšlení s Písmem

16. 3. 2014

16. 3. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

A byl proměněn před jejich očima.


Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami.
A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají.
Nato promluvil Petr a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobré, že jsme zde; chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“
Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: „To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte.“
Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte a nebojte se.“ Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného.
Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých.“

/Mt 17,1-9/

Evangelium o proměnění Páně nám klade před oči Kristovu slávu, která předjímá vzkříšení a ohlašuje budoucí dokonalé sjednocení člověka s Bohem. Křesťanské společenství si uvědomuje, že je – podobně jako apoštolové Petr, Jakub a Jan – „vzato na vysokou horu“ (Mt 17,1), aby znovu přijalo v Kristu, jako synové v Synu, dar milosti Boží: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení, toho poslouchejte“ (v. 5).
Je to pozvání k tomu, abychom zaujali odstup od všedního shonu a ponořili se do Boží přítomnosti. Bůh nám chce denně sdělovat Slovo, jež proniká do hloubi našeho ducha, kde rozlišuje dobro a zlo (srov. Žid 4,12) a posiluje vůli následovat Pána..

Zdroj: Malý průvodce postní dobou 2014

Zobrazeno 790×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka