Denní zamyšlení s Písmem

25. 3. 2014

25. 3. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Maria řekla: Jsem služebnice Páně.


Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, 
k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. 28Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ 
Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. 
jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. 
Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. 
Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. 
věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“ 
řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ 
Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. 
Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. 
Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.“ 
Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak od ní odešel.

/Lk 1,26-38/

Je třeba učit se od Marie – osvojovat si její bezvýhradnou ochotu přijímat Krista do svého života.

Zdroj: Malý průvodce postní dobou 2014

Zobrazeno 1002×

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka