Denní zamyšlení s Písmem

17. 6. 2014

17. 6. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dbejte tedy na slova této smlouvy a dodržujte je, abyste měli úspěch ve všem, co budete dělat.


Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Na vlastní oči jste viděli, co učinil Hospodin v egyptské zemi faraónovi a všem jeho služebníkům i celé jeho zemi,
na vlastní oči jsi viděl veliké zkoušky, znamení a ony veliké zázraky.
Ale Hospodin vám nedal srdce, aby chápalo, ani oči, aby viděly, ani uši, aby slyšely, až do tohoto dne.
Když jsem vás vodil čtyřicet let pouští, pláště vám nezvetšely a opánky ti na noze nezpuchřely.
Nejedli jste chléb a nepili jste víno ani opojný nápoj, abyste poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh.
Když jste přišli k tomuto místu, vytáhl proti nám k boji chešbónský král Síchon a bášanský král Óg, ale pobili jsme je
a zabrali jsme jejich zemi a dali ji v dědictví Rúbenovcům, Gádovcům a polovině kmene Manasesovců.
Dbejte tedy na slova této smlouvy a dodržujte je, abyste měli úspěch ve všem, co budete dělat.
Vy všichni stojíte dnes před Hospodinem, svým Bohem, vaši představitelé podle vašich kmenů, vaši starší, vaši správci, všichni izraelští mužové,
vaše děti, vaše ženy i tvůj host, který je ve tvém táboře, i tvůj drvoštěp a nosič vody,
abys vešel ve smlouvu Hospodina, svého Boha, kterou Hospodin, tvůj Bůh, s tebou dnes pod kletbou uzavírá:
že si z tebe dnes ustavuje svůj lid a chce ti být Bohem, jak k tobě mluvil a jak přísahal tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi.
Avšak nejen s vámi uzavírám pod kletbou tuto smlouvu,
jak s tím, který tu dnes s námi stojí před Hospodinem, naším Bohem, tak s tím, který tu dnes s námi není.

/Dt 28,1-14

Na Izraeli Hospodin dosvědčoval svou moc, velikost, svou svatost. Všem okolo mělo být jasné, že toto je vyvolený lid Hospodinův. Byli zvláštním způsobem poznamenáni Hospodinovým požehnáním. Křesťané jsou novým Izraelem. Mají být znamením tam, kde žijí. Mají ukazovat na Toho, který jediný je Bůh. Hospodin pomazává svůj nový izrael, pomazává tebe k tomuto svědectví, ať jsi kdekoli.

Zdroj: jump.cho.cz

 

Zobrazeno 785×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka